من دلیل اس ام اس های گروهی و فله ای را که در عنوان های مختلف فرستاده می شود  درک نمی کنم ... کسی چیزی را که تازه خودش هم ننوشته و جایی به چشمش خورده ، کپی می کند و برای تمام شماره های توی گوشی اش می فرستد ! درک نمی کنم چه طور می شود به همه ، به یک شکل و با یک مجموعه کلمه تبریک گفت ! مگر خم رنگ رزی است !؟ این جور تبریک گفتن ها بیش از این که دل نشین و مبارک کننده باشد ، دلگیر کننده و نامبارک و بی ارزش کننده ی انسان و فردیت و تشخص است ... نمی دانم کسانی که چنین پیام هایی می فرستند با خود چه فکر می کنند !؟ 

منبع : بی خوابی |.
برچسب ها : کننده